پاسخ روشن ملکوتیسم به این سؤال:

منظور از اینکه خداوند جهان را در شش روز آفریده چیست و اینکه مقدار هر روز چقدر است؟

در آیات متعدد قرآن کریم آمده است که خداوند زمین و آسمان ها را در شش روز آفریده است و در آیه ای جداگانه نیز آمده است که خلقت زمین به تنهایی دو روز طول کشیده است؛ عده ای سؤال می کنند که وقتی جهان آفریده نشده «روز» معنا ندارد چرا که «روز» از گردش سیارات به دور ستارگان پدید می آید...عالمان دینی و مفسران نیز در جواب گفته اند: کلمه ی «یوم» که به اشتباه روز معنا شده در ابتدا به معنای دوره ی زمانی است و سپس بر روز اطلاق می شود پس منظور این است که خداوند زمین و آسمان ها را در شش دوره آفریده است و نه در شش روز(!!)

ولی سؤالی که همچنان باقی است این است که این دوره های معین چه مقدار است و چرا خداوند به بیان تعداد این دوره ها برای انسان پرداخته است؟؟!!

جواب:
همانطور که می دانید خداوند در قرآن فرموده است که جهان(یعنی زمین و آسمانها) در 6 دوره آفریده شده و کره ی زمین به تنهایی در 2 دوره ایجاد شده است یعنی نسبت بین آفرینش زمین و جهان 2 به 6 می باشد...

حال این نسبت را با علم روز بررسی می کنیم!!
در فیزیک جدید و اخترشناسی طول عمر زمین و سیارات و ستارگان دوردست را از طریق «پرتو شناسی» به صورت دقیقی مشخص می کنند..پرتوشناسی آنقدر دقیق است که در بدست آوردن طول عمر همه چیز مانند طول عمر اشیای باستانی و استخوانهای دایناسورها هم کاربرد دارد.
در ویکی پدیا طول عمر جهان از طریق پرتوشناسی برابر است با:
۱۳٫۷۹۸ میلیارد سال (سیزده میلیارد و هفتصد و نود و هشت میلیون سال)
----------------------------------------
در ویکی پدیا عمر زمین نیز از طریق پرتوشناسی برابر است با:
۴٫۵۴ میلیارد سال (چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون سال)

-خب حالا نسبت دو عدد بدست آمده از لحاظ علم فیزیک و پرتونگاری را با هم می سنجیم که بطرز عجیبی به همان نسبت 2 به 6 که قرآن برای نسبت عمر زمین به جهان بیان کرده دست می یابیم:
-در این تناسب هر روز (که قرآن بیان کرده در شش روز جهان آفریده شده) برابر است با (2/270) دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیارد سال
این عدد در عمر جهان یعنی 13/798 میلیار سال در حدود شش بار ، و در عمر زمین یعنی 4/540 میلیارد سال در حدود دو بار تکرار می شود...

با ملکوتیسم همراه باشید.